FAQs Complain Problems

घरजग्गा मुल्याङ्कन ,अाय श्राेत प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन (सार्वजनीक हकमा बढीमा ३ दिन भित्र)
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
२००
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन, प्राविधिककाे सिफारिस, नागरिकताकाे प्रतिलिपी, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाकाे प्रतिलिपी नक्सापास , अाय श्राेत खुल्ने कागजात

प्रक्रिया: 

कागजात सहित वडा अध्यक्ष समक्ष निवेदन दिने र वडा सचिवले सेवा प्रदान गर्ने