FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी कोटेशन प्रस्ताव आब्हानको सूचना ।

नदिजन्य पदार्थ उत्खलनन गरी विक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्य बाेलपत्र अव्हान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सिलबन्दी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सिलबन्दी प्रशताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: