FAQs Complain Problems

विवाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन (सार्वजनीक हकमा बढीमा ३ दिन भित्र)
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
जन्मकाे ३५ दिन भित्र निःशुल्क (३५ दिन भन्दा पछि रू ५० )
आवश्यक कागजातहरु: 

नागरिकताकाे प्रतिलिपि र सूचना फाराम

प्रक्रिया: 

कागजात सहित दुवै जना उपस्थित हुने र वडा सचिवले सेवा प्रदान गर्ने

नमुना फाराम तथा अन्य: