FAQs Complain Problems

व्यवसाय दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजस्व शाखा, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
व्यवसायकाे प्रकृति अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन, नागिरकता , व्यवसायीककाे जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वा घर भाडा

प्रक्रिया: 

कागजात सहित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष निवेदन दिने र लेखा शाखा मार्फत सेवा प्रदान गरिने